Beëdigde vertalingen * Traductions assermentées
                                                           ROEMEENS  NEDERLANDS  FRANS  ENGELS*                                                                                                  ROUMAIN  NÉERLANDAIS  FRANÇAIS  ANGLAIS*                                    

Beëdigde vertalingen

in de volgende taalcombinaties:

 • Nederlands-Roemeens
 • Roemeens-Nederlands
 • Frans-Nederlands
 • Nederlands-Frans
 • Engels*, Italiaans*

*gewone, niet-beëdigde vertalingen, in alle bovenstaande taalcombinaties;


 

Beëdigd tolk: Roemeens<>Nederlands                       
Interprète assermenté: roumain<>néerlandais


Beëdigd vertaler en-tolk bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
***
Traducteur et interprète assermenté auprès du tribunal de première instance à Anvers

***


Traductions assermentées

dans les combinaisons des langues suivantes:

 • néerlandais-roumain
 • roumain-néerlandais
 • français-néerlandais
 • néerlandais-français
 • anglais*, italien*

*traductions simples, qui ne nécessitent pas d'être légalisées, dans toutes les combinaisons de langues ci-dessus;

 Wat vertaal ik? * Qu'est-ce que je traduis?

 • NL - notariële akten, juridische documenten (vonnissen enz.) akten  van de burgerlijke stand, diploma's, certificaten, overeenkomsten, officiële documenten, HR-documenten enz.
 • FR - actes notariés, des documents juridiques (jugements, etc.) des documents d'état civil, diplômes, certificats, documents officiels, documents de ressources humaines etc.